Styrelse för Talknutens regionförening

Talknutens regionförening valde en ny styrelse vid årsmötet i april 2017.

Cecilia Lindberg, ordförande
e-post: cis.lindberg@gmail.com

Kristina Isberg, vice ordförande och första kontaktperson
Telefon: 0702-298 146
e-post: kristina.isberg@gmail.com

Stefan Gunér, kassör
Telefon: 0736-50 43 10
e-post: stefanguner@gmail.com

Klara Bengtsson, sekreterare
Telefon: 073-716 15 21
epost: klara.tove.bengtsson@gmail.com

Gabriella Silfversparre , ledamot
e-post: gabriella@silfversurfer.se

Julia Åsander, ledamot
e-post: julia_asander@hotmail.com