Brottsutsatt

Det finns mycket stor okunskap i rättsväsendet kring våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Människor med afasi, språkstörning och andra funktionsnedsättningar utsätts för brott. Det handlar om stölder, bedrägerier, olika typer av våldsbrott och sexuella övergrepp. Brotten drabbar både kvinnor och män. Brotten sker i familjen, på boenden, av färdtjänstpersonal, assistenter och i offentliga miljöer.
Våldsamt osynligt 2x

Brottsofferjouren Sverige har tillsammans med Handikappförbunden och Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett studiematerial för att uppmärksamma brottsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Studiematerialet ”Våldsamt Osynligt” och kan beställas gratis mot porto från Brottsoffersjouren (länk) telefon: 08-644 88 00.

Projekt brottsutsatta barn – Jag vill veta

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett material om rättigheter vid brott som riktar sig till barn och unga. Informationen är i form av ett spel till barn 4-7 år, 8-13 år och 14-17 år. Länk till materialet och webbsidan ”Jag vill veta”. 

Anmäla brott med alternativ kommunikation

Bräcke Diakoni hade tidigare ett projekt där de tog fram ett material för att kunna ta upp och prata liksom anmäla brott. Materialet består av Pictogram-bilder. Länk till Bräcke Diakonis material.

Lästips

Bok om brott mot kvinnor med funktionsnedsättning, ”Dubbelt utsatt” (länk)

Boken Dubbelt utsatt finns även i Lättläst version (länk)

Länk till Brottsoffermyndigheten  – Sämre rättstrygghet för barn med funktionsnedsättning