Årssammanställning

Varje år gör föreningen en sammanställning
över året som har gått. Den innehåller tre delar:

Verksamhetsberättelse – om vad som har hänt i
föreningen under året. Den handlar om vilka
aktiviteter föreningen har haft om vad föreningen
gjort för att påverka politiker. I den står det också
hur många medlemmar föreningen har och vilka som
är med i styrelsen.

Ekonomisk berättelse – om hur föreningen använt
sina pengar. Den handlar om vilka utgifter och
inkomster föreningen har haft (resultaträkning) och
om det blivit pengar över eller inte (balansräkning).

Rapport och intyg från revisorerna – om hur
föreningen har skött ekonomin. Revisorerna kan
vara medlemmar i föreningen, de behöver inte arbeta
som revisorer (vara auktoriserad revisor).

Efter årsmötet ska styrelsen skicka flera dokument
till Afasiförbundet:
• Kopia på verksamhetsberättelsen.
• Kopia på ekonomiska berättelsen.
• Kopia på intyg från revisorerna.
• En lista med namn, adress och telefonnummer på de
som är med i styrelsen.
• Protokoll från årsmötet där det står vilken
medlemsavgiften är för nästa år.

Kontaktuppgifter till föreningens styrelse
Afasiförbundet behöver ha rätt adress och
telefonnummer till föreningen och alla i styrelsen så
att informationsbrev och fakturor skickas till rätt
personer.

På Afasiförbundets webbplats www.afasi.se finns
adresser och telefonnummer till alla föreningar
i förbundet.

© Afasiförbundet i Sverige