Avsluta förening

Vad händer om en förening inte ska finnas
längre?

 • Först måste medlemmarna rösta om det på
  två årsmöten.
 • Två tredjedelar (2/3) av de som är på årsmötena
  ska rösta ja till att föreningen läggs ned.
 • Ett av årsmötena ska vara ett så kallat ordinarie
  årsmöte.
 • Ett ordinarie årsmöte är planerat sedan tidigare.
  Det måste vara minst tre månader mellan de båda
  årsmötena.

När föreningen avslutas går pengar och annat som
läns- eller regionföreningen äger över till
Afasiförbundet. Om det är en lokalförening går
pengar och andra tillgångar över till läns- eller
regionföreningen.

Det som föreningen har ägt ska finnas kvar i två år.
Om det bildas en ny läns- eller lokalförening i samma
område så får den nya föreningen tas över allt som
fanns i den gamla föreningen.

Det ska stå i alla föreningarnas regler, stadgar,
hur det ska gå till när föreningen avslutas.

 

© Afasiförbundet i Sverige