Pengarna i Afasiförbundet

Afasiförbundet får bidrag från staten

Afasiförbundet får statsbidrag från Socialstyrelsen. Hur
stort bidraget är beror på hur många föreningar och
medlemmar som Afasiförbundet har. Ju fler föreningar
och medlemmar desto mer statsbidrag.

Läns- och regionföreningarna får
bidrag från landstinget eller regionen

Läns- och regionföreningarna kan söka föreningsbidrag
till sin verksamhet och sina aktiviteter från landstinget
eller regionen. Mer information finns hos landstinget
eller regionen.

Kommunbidrag till föreningarna

Lokalföreningarna kan söka bidrag till sin verksamhet
från kommunen. Mer information finns hos kommunen.

Medlemsavgifter

Medlemmar inom Afasiförbundet betalar medlemsavgift.
Varje lokalförening bestämmer hur stor medlemsavgiften
ska vara. En del av pengarna går till Afasiförbundet, det
kallas förbundsavgift. En annan del går till läns- eller
regionföreningen och till lokalföreningen.

Gåvor

Det går att ge pengar som gåva till Afasiförbundets arbete
eller till Afasifonden. Afasifonden ger stöd till människor
med afasi. Fonden betalar också pengar till forskning om
metoder som kan hjälpa personer med afasi inom
rehabilitering.

Länk till mer information om gåvor

 

© Afasiförbundet i Sverige