Logotype och slogan

Afasiförbundet har en logotype, en symbol för
att andra ska känna igen förbundet och veta att
det finns. Det finns också logotyper för läns- och
regionföreningarna och för lokalföreningarna
(se exempel nedan).

Det är viktigt att logotypen finns med i all information
som föreningen har. Till exempel i inbjudningar till
medlemsaktiviteter, verksamhetsberättelser,
dagordningar och protokoll. Har din förening inte
någon logotype? Kontakta då Afasiförbundets kansli.

Afasiförbundets slogan 

Afasiförbundets budskap är: ”Vi vägrar vara tysta!”.
Det kallas slogan. Afasiförbundet vill att det budskapet
ska stå på allt material i föreningen. Då sprids
Afasiförbundet budskap till andra.

Sloganen är en bildfil på samma sätt som logotypen.
Kontakta Afasiförbundets kansli för att få den.

 

© Afasiförbundet i Sverige