Samarbeten

Afasiförbundet har olika samarbeten för att
påverka politiker och sprida information om
att leva med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige
Afasiförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige.
Afasiförbundet samarbetar med många olika
förbund som är med i Funktionsrätt Sverige.

På lokal nivå kan föreningarna samarbeta med
Funktionsrätt Sverige och vara med i kommunala
funktionshinderråd.

Regioner och län
Regioner, län och kommuner har också organisationer
där funktionshinderförbund samarbetar. Föreningarna
i Afasiförbundet är med i de organisationerna på
många orter.

Hjärnskadeförbunden
I ”Hjärnfyran” samarbetar Afasiförbundet med flera
andra förbund: Stroke-Riksförbundet, Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP. Förbunden
samarbetar om frågor som handlar om personer med
hjärnskador på riksnivå, i regioner, län och kommuner.

Studieförbundet Vuxenskolan
Afasiförbundet är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan (SV).
Många lokalföreningar samarbetar mycket med
Studieförbundet Vuxenskolan. Studieförbundet Vuxenskolan
har studiecirklar för föreningens medlemmar. Det kan
exempelvis vara studiecirklar i språklig stimulans,
skrivarcirkel, kamratcirkel, målarcirkel och kurser om att
använda surfplattor eller om matlagning.

Folkhögskolor med afasikurser
Afasiförbundet samarbetar med flera folkhögskolor.
Folkhögskolorna har korta och långa kurser för personer
med afasi. På kurserna kan deltagarna träna upp sin
kommunikationsförmåga och lära sig nya saker.

Specialskolor för elever med språkstörning
Hällsboskolan är en specialskola för elever med
språkstörning som går i grundskolan. Hällsboskolan
finns i Stockholm och Umeå. Skolan drivs av
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Afasiförbundet
har kontakt med Hällsboskolan och får veta vad som
händer där.

I Örebro finns ett riksgymnasium för elever med grav
språkstörning. Afasiförbundet har kontakt med
riksgymnasiet i Örebro och får veta vad som händer där.

Svenska Logopedförbundet
Logopeder är en viktig yrkesgrupp för personer med afasi
och språkstörning. Afasiförbundet och Svenska
Logopedförbundet arbetar tillsammans för att personer
med afasi och språkstörning ska få bra rehabilitering och
behandling av logopeder.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Arbetsterapeuter är också en viktig yrkesgrupp för
personer med afasi. Afasiförbundet är med i ett
brukarråd där bland annat frågor om hjälpmedel
diskuteras.

Nordiskt samarbete
Afasiförbundet är medlem i Nordic Aphasia Association.
Sverige kallar det Nordiska Afasirådet (NAR). Där är
afasiförbunden i de andra länderna i norden också med.

Internationellt samarbete
Afasiförbundet är medlem i Association Internationale
Aphasie (AIA). Det är en organisation för förbund i olika
europeiska länder som samarbetar med varandra.

KFO
Afasiförbundet är medlem i KFO. KFO är en organisation
för arbetsgivarna. KFO förhandlar med fackförbundet
Unionen. Mer information finns på webbplatsen www.kfo.se.

 

© Afasiförbundet i Sverige