Söka bidrag

Alla föreningar i Afasiförbundet kan söka
pengar för att ordna träffar för medlemmar
och för att påverka politiker.

Läns- eller regionföreningarna kan få bidrag från
landstinget eller regionen.

Lokalföreningarna kan få bidrag från kommunen.

Kontakta landstinget, regionen eller kommunen
för mer information.

Fonder och stiftelser betalar också ut bidrag.
På Arvsfondens webbplats www.arvsfonden.se
finns mer information.

 

© Afasiförbundet i Sverige