Webbplats

Afasiförbundets webbplats har adressen
www.afasi.se.

Det här är en del av det som finns på
webbplatsen:
• Information om vad Afasiförbundet gör.

• Adress, telefonnummer och e-postadresser
till föreningarna och till Mötesplats Afasi.

• Information om afasi och språkstörning.

• Information om Afasiförbundets arbete för
att påverka politiker.

• Information om rättigheter.

• Nyheter för personer med afasi och
språkstörning och för deras anhöriga.

På webbplatsen kan du beställa olika slags
information från förbundet. Det går också att
ge pengar till Afasifonden eller till Afasiförbundet.

Det finns tidningsartiklar som handlar om
Afasiförbundet och föreningarna under rubriken
”Press”. Berätta gärna för Afasiförbundets kansli
om du eller din förening varit med i tidningen,
radio eller tv. Kansliet lägger ut en länk till texten
eller programmet på webbplatsen.

Det går att få texten på webbplatsen uppläst.
Dokument i pdf och word går också att få upplästa.

Föreningar har egna webbplatser

På kongressen 2015 togs beslut om att förbundet
skulle ta fram en webbmall för förbundets föreningar.
Webbmallen är framtagen för att passa både
föreningar som har mycket egen information och
de som har mindre.

Flera föreningar använder den framtagna
webbmallen och har fått hjälp av Afasiförbundets
kansli med att lägga in information.

 

© Afasiförbundet i Sverige