Talknuten södra

Talknuten södra är en lokalförening för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras föräldrar.

Talknuten södra vill sprida kunskap om språkstörning och skapa nätverk för föräldrar och barn som kan dela sina erfarenheter och upplevelser av språkstörning. Föreningen är verksam i Skåne.

Styrelsen i Talknuten södra består av föräldrar som har barn med språkstörning i olika åldrar.

Föreläsning om språkstörning
Den 30 januari  2018 bjuds föräldrar som har barn med språkstörning in till en föreläsning i Malmö om ”Språkstörning – vad är det och vad får det för konsekvenser?”. Föreläsare är logoped Marika Habbe, psykolog Anna Liljestrand och rådgivare/specialpedagog Mia Walther från Resurscenter Tal och Språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länk till inbjudan till föreläsning