Lättläst om covid-19

Afasiförbundet uppmärksammade tidigt att det saknades texter på Lättläst på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten. Vi började därför samla texter och bildstöd om covid-19 och lägga ut. Vi fyller nu på med texter från de myndigheter som har ansvar för krisinformation.

Myndigheter

2020-03-20 gick Regeringen ut med information på Lättläst om det nya coronaviruset. Länk till regeringens information

Lättläst om covid-19 på Krisinformation.se, länk till informationen

Folkhälsomyndigheten, Lättläst om covid-19, länk

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, information om covid-19 (ej på Lättläst), länk

För professionella: Institutet för språk och folkminnen publicerade den 23 mars råd till dig som informerar allmänheten om det nya cornaviruset. Länk till råden

Information om covid-19 från andra aktörer

Karin Forsell (Begripsam) har på uppdrag av Stockholm stad har tagit fram en text på Lättläst om covid-19. Länk till Lättläst på Stockholms stad

Region Västra Götaland har lagt upp bildstöd och texter på Lättläst. Länk till regionens webbsida

Habiliteringen i Stockholm har lagt ut bildstöd, länk till bildstöd om covid-19

Sara Lövestam har skrivit på lätt svenska om covid-19. Länk till Sara Lövestams blogg

Lättlästa 8 Sidor uppdaterar information om covid-19 och vad som gäller. Länk till 8 sidor

Malmö stad har lagt ut filmer om Coronaviruset. Malmö stad har samarbetat med Begripsam om att jobba med begriplig information. Länk till filmer

Afasiförbundet

Afasiförbundet har tagit fram en policy  2020-03-03 för att minska smittspridning av Corona. Länk till Afasiförbundets policy

Länk till Afasiförbundets pressmeddelande 2020-03-12 Krisinformation om covid-19 missar medborgare