Nytryck av boken “Ibland låtsas jag att jag förstår”

Boken “Ibland låtsas jag att jag förstår – en bok om elever med språkstörning” av Malena Sjöberg finns nu i nytryckt version. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning. Här intervjuas barn, deras föräldrar…

Var med i Talknuten/Afasförbundets tävling!

För personer med språkstörning och afasi är det ofta svårt att hitta ord för en sak som hen vill beskriva. Tävlingen går därför ut på att beskriva bilden med ett, eller flera, alternativa ord. Skriv ett eller så få…