Afasiföreningen i Falun-Borlänge

Afasiföreningen i Falun-Borlänge har lagts ned.

Medlemskapet för föreningens medlemmar har övergått till Afasiföreningen i Dalarna. Önskar du tillhöra en annan lokalförening, hör av dig  till Afasiförbundets kansli:

Telefon 08-545 663 60
e-post info@afasi.se