Talknuten södra

c/o Victoria Berntsson
Åhusgatan 11
243 31 HÖÖR

e-post: talknutensodra@gmail.com

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

Kontakta Afasiförbundet/Talknuten på e-post talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 60.

Länk till information om språkstörning och Talknutens verksamhet.