Mötesplats Afasi i Alingsås

c/o Margaretha Sturk
Björkhagegatan 4
441 44 Alingsås

Telefon: 0322-15583 eller till Lena 0322-12488
Mobil: 070-603 77 66
E-post: margaretha.sturk@gmail.com 66Handledare: Margaretha Sturk, Lena Johansson

Handledare: Margaretha Sturk, Lena Johansson