Talknutens regionförening

Sophie Bergman, ordförande
Lilian Larsson, kassör
Emina Jusic, sekretare

Ytterligare två personer är adjungerade i styrelsen.
Om du är intresserad av att komma med i styrelsen, kontakta gärna oss!

Kontakt: mejladress till talknuten.ostra@gmail.com

Årsmöte den 24 mars

Den 24 mars klockan 17.30 till 18.30 håller Talknuten Östra (regionförening) ett digitalt årsmöte. 

Vid årsmötet berättar styrelsen om det gångna verksamhetsåret och redovisar räkenskaperna samt presenterar en verksamhetsplan för kommande arbetsår. Mötet kommer också att välja ordförande samt styrelseledamöter, valberedare och revisorer. Medlemmar har möjlighet att inkomma med motioner vilka ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari 2021.

Du som vill delta vid årsmötet behöver anmäla dig genom att skicka ett e-postmeddelande till talknuten.ostra@gmail.com senast den 20 mars 2021. Årsmöteshandlingar skickas ut via e-post tillsammans med länken för inloggning till mötet.

Intresserad av styrelsearbete? Kontakta i så fall Linda Bergfeldt på Afasiförbundet/Talknuten på e-postadress linda.bergfeldt@afasi.se

Digitala föreläsningar under våren

Talknuten Östra (regionförening) anordnat två digitala föreläsningar under våren. Forskaren och logopeden Anna Eva Hallin föreläser om språkstörning under skoltiden den 14 april. Logopeden Kerstin Hill föreläser om unga vuxna med språkstörning den 5 maj. 

Föreläsning I:

Anna Eva Hallin är logoped och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Anna Eva föreläser om språkstörning under skoltiden och hjälper oss att reda ut begreppen kring DLD och språkstörning. Anna Eva föreläser den 14 april klockan 16.30 – 17.30.

Föreläsning II:

Kerstin Hill är logoped och verksam i region Västmanland. Hon arbetar med unga vuxna med språkstörning som är i behov av anpassningar och stöd i arbetslivet. Kerstin föreläser om sitt arbete den 5 maj klockan 16.30 – 17.30.

Anmälan:

Anmälan sker genom att skicka ett e-postmeddelande med fullständigt namn och e-postadress till: talknuten.ostra@gmail.com. Ange om du vill delta vid föreläsning I (Anna Eva Hallin) eller föreläsning II (Kerstin Hill) eller vid båda föreläsningarna. Då det är begränsat antal platser gäller ”Först till kvarn”. Båda föreläsningarna är gratis.

Länk till inbjudan i PDF-format

#DLD #språkstörning #talknuten