Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under ett telefonsamtal. 

Stödet ges av en tredje person (en tolk) i samband med ett telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och rikstäckande. Den görs på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Tolken följer med i samtalet och hjälper till med att:
– tolka otydligt tal och svåra ord
– vara ett stöd för minnet
– antecknar vad som sägs och skickar hem det
– lotsar genom telefonväxlar

Kontakta Teletal på telefon 020-22 11 44 eller besök webbplats www.teletal.se

Länk till ”så här fungerar det”