Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst finns i vissa landsting i landet och är kostnadsfri.

Tolken inom Taltjänst kan ge stöd för den som:
– talar otydligt
– har svårt att hitta ord
– har svårt att förstå tal
– har svårt att läsa eller skriva

Mer information finns på webbplats www.taltjanst.se