Historik

Afasiförbundets historia

Sammanfattning
• Den första afasiföreningen bildades år 1974.
• Afasiförbundet bildades år 1981.
• Talknuten bildades år 1990.

I början av 1970-talet bildades studiegrupper där
personer med afasi tränade språkstimulering.
Anhöriga träffades också. De upptäckte att de hade
mycket gemensamt.

År 1974 bildades den första afasiföreningen i
Stockholms län. Sedan bildades fler föreningar i
olika län. Föreningarna ville skapa ett riksförbund
tillsammans.

År 1981 bildades Afasiförbundet i Sverige, som
kallas Afasiförbundet. År 1987 fanns det en
länsförening i varje län.

Afasiförbundet arbetade för att det skulle finnas
kurser för yngre personer med afasi på folkhögskolor.
Idag finns det afasilinjer och kortare afasikurser på
några folkhögskolor i landet.

1990 bildades föreningen Talknuten, som var en
förening för föräldrar till barn med språkstörning.
Talknuten blev sedan ett projekt i Afasiförbundet.
Nu är Talknuten en del i Afasiförbundet.

År 1992 startade ett projekt om datorstyrd språkträning
för personer med afasi i Stockholm och Umeå. Pengarna
kom från Arvsfonden. Efter projektet hade föreningarna
Prova-på-rum. Där fick medlemmar språkträning med
anpassade dataprogram. Idag heter Prova-på-rummen
Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi finns på ungefär 50
platser i Sverige. På en del platser har den ett annat namn,
till exempel Afasihuset i Örebro.

 

© Afasiförbundet i Sverige