Sammanfattning påverkan

Sammanfattning
• I föreningarna görs aktiviteter utifrån det som
medlemmar är intresserade av.

• Föreningen arbetar också med att påverka
politiker i frågor som är viktiga för medlemmarna.

• Många föreningar samarbetar med Studieförbundet
Vuxenskolan som har studiecirklar.

Vill du gå tillbaka till tidigare sida? Klicka på pilen
högst upp i menyn.