Medlemsregister

Läs sammanfattning

Afasiförbundet har ett medlemsregister där
alla medlemmar är med. Tidningen Afasi
skickas ut till alla i medlemsregistret.

Afasiförbundet har hand om medlemsregistret.
Förbundet tar bort och lägger in nya medlemmar.
Medlemsregistret finns på internet, men det krävs
lösenord för att komma dit.

Föreningen kan utse en ansvarig för föreningens
medlemssidor i registret.
  Den ansvariga personen
får skriva på en sekretessförbindelse och får
inloggningsuppgifter från Afasiförbundets kansli.
Ansvarig person kan ta fram listor eller etiketter
på medlemmarna.

Ta kontakt med Afasiförbundets kansli när föreningen
får en ny medlem, vid adressändringar eller om
någon medlem ska tas bort.

Meddela Afasiförbundet vilket år medlemmarna är
födda. Kansliet behöver veta det för att kunna ta
fram statistik och för skicka ut information till
medlemmar i vissa åldrar.

 

© Afasiförbundet i Sverige