Påverkan

Läs sammanfattning

Föreningarna gör aktiviteter utifrån
de intressen som medlemmarna har.

Det är bra att föreningen frågar medlemmarna
vad de vill göra och vad de tycker om föreningens
verksamhet med jämna mellanrum.

Föreningarna arbetar intressepolitiskt för att
påverka politiker i frågor som är viktiga för
personer med afasi och språkstörning och för
deras anhöriga.

Det kan exempelvis handla om:
• Fler logopeder som arbetar med afasi.
• Anpassat korttidsboende.
• Tillgängliga utbildningar.
• Logopeder som arbetar med språkstörning i
kommuner och skolor.

Afasiförbundet är medlem i Studieförbundet
Vuxenskolan (SV).
Många lokalföreningar
samarbetar mycket med avdelningarna i
Studieförbundet Vuxenskolan. Det är ett bra sätt
för föreningarna och medlemmarna att lära sig
nya saker.

Studieförbundet Vuxenskolan har studiecirklar för
föreningens medlemmar. Det kan exempelvis vara
studiecirklar i språklig stimulans, engelska,
skrivarcirkel, kamratcirkel, målarcirkel och kurser
om att använda surfplattor eller om matlagning.

Här är några exempel på andra aktiviteter som
föreningarna gör: anhörigträffar, ungdomsträffar,
nutidsorientering, sopplunch, gymnastikövningar,
minnesövningar, sång/kör, café afasi, boule,
föreläsningar, studiebesök, bowling eller sällskapsspel.

 

© Afasiförbundet i Sverige