Talknuten

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet
för barn, ungdomar och vuxna med medfödd
språkstörning och deras anhöriga.

Talknuten arbetar intressepolitiskt för att påverka
politiker i frågor som är viktiga för personer med
språkstörning och deras anhöriga.

Talknutenföreningarna har olika aktiviteter.

Varje sommar har Afasiförbundet läger för barn
och unga med språkstörning.

 

© Afasiförbundet i Sverige