Värdegrund

Afasiförbundets värdegrund

Afasiförbundet arbetar för att alla människor
ska kunna vara med i samhället på lika villkor.

Samhället ska fungera för alla, det ska vara
universellt utformat. Alla som är med på
Afasiförbundets aktiviteter ska behandlas lika
och med respekt.

Ett universellt utformat samhälle betyder att det
är planerat utifrån alla människors olika behov
från början. Då behöver inte olika anpassningar
göras efteråt.

Afasiförbundet samarbetar med andra
funktionshindersorganisationer. Förbundet
är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Begrepp

En funktionsnedsättning är en begränsning
hos en person. 
Den går inte över, den finns alltid
kvar. Afasi och medfödd språkstörning är
funktionsnedsättningar.

Funktionsvariation betyder att alla människor har
en funktion och att den varierar av många olika skäl.
Det kan vara medfödd eller förvärvad nedsättning,
ålder och miljön runt personen. Alla människor har
alltså någon typ av funktionsvariation.

Ett funktionshinder beror på hur det är runtomkring
personen.

I en universellt utformad miljö utan hinder behöver
inte funktionsnedsättningen bli ett funktionshinder.

En person har en funktionsnedsättning. Det betyder att
personen inte är sin funktionsnedsättning. Alla människor
är sig själva, med sina egenskaper och sin personlighet.

De här orden använder Afasiförbundet:
• en person har afasi eller språkstörning
• en person med afasi eller språkstörning

Afasiförbundet använder inte begreppen ”afatiker”,
”språkstörd” eller ”drabbad”.

Funktionsrätt betyder att alla personer har rätt till
självbestämmande och full delaktighet. Funktionsrätt
innebär rätten att fungera i olika delar av samhället:
rätten till fungerande skola, vård och arbetsliv. Ordet
handlar om rättigheter för personer och om att samhället
ska vara universellt utformat så att det fungerar för alla.

 

© Afasiförbundet i Sverige