Afasiförbundet skickar öppet brev till Trafikverket angående slopade tågutropen

”Afasiförbundet organiserar personer med afasi och språkstörning/DLD där många inom våra grupper har svårt att läsa, skriva och/eller förstå siffror.Trygghet försvinnerFör dessa personer har tågutropen varit en stor trygghet då man har svårt att kunna lita på om man har uppfattat skriftlig information på en tavla korrekt, alternativt inte kan läsa den överhuvudtaget. För många inom våra grupper är det dessutom viktigt att kunna lyssna och läsa samtidigt för att uppfatta information.”Läs hela det öppna brevet i länken nedan:

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/oppet-brev-till-ledningen-pa-trafikverket-33152?fbclid=IwAR1CjBaPmMfDGfuTckjBIvlljGyiwgWiqatJHpLUTk-H5ixF-fvXCTgOMig