Trafikverket backar från sitt beslut att ta bort tågutropen!

”Efter den skarpa kritiken från synskadade återinför nu Trafikverket tågutrop – i alla fall tillfälligt.”Vi har beslutat att vänta med förändringen tills vår mobilapp är färdig i januari”, säger Tomas Gustavsson, enhetschef på Trafikverket.Det var från och med den 15 november som inkommande och avgående tåg inte skulle ropas ut på Sveriges järnvägsstationer, men nu har man alltså dragit tillbaka beslutet.”

Tryck länk nedan:

https://sverigesradio.se/artikel/just-nu-trafikverket-backar-utropen-far-vara-kvar?fbclid=iwar0ify-wu8g2m7qaon31w20mkp9i-odjmhv-h7c92uk9boq53azlobjpzvk