Verksamhet

”Vården vid afasi och stroke är ojämlik”

Debattartikel har publicerats v40 2017

Flera av vårt läns tidningar har publicerats i samband med en debattartikel.

Läs artiklarna med att klicka:

Debattartikel_smt_171004

Debattartikel_JP_171006

Debattartikel_vn_v40_17

 

AFASIHUS KAN BLI VERKLIGHET

Artikel från Smålands Dagblad 16 feb 2015

Tisdagen 2015-01-27 sa Region fullmäktige enhälligt JA till att utreda möjligheter till Afasihus i Jönköpings län!

P4 Jönköping

Hallpressen har tagit in artikeln: Jönköpings-Posten 15-01-23

Läs nedan vad som hänt tidigare:

Under en period har styrelsen funderat på möjligheten att utveckla en bättre verksamhet för människor med afasi. Vi har varit på studiebesök på Afasihuset i Örebro och träffat logoped, arbetsterapeut, hälsopedagog och kurator, och vi blev imponerade över deras verksamhet. Vi vill förmedla våra drömmar om att skapa en liknande verksamhet här i vårt län. Vi tror att det är fullt möjligt att tillsammans bygga en verksamhet som skapar en värdig vardag för det växande antal personer som får afasi.

I vintras bjöd vi in politiker och berättade om vår dröm. Nu har vi fått med oss dem! Socialdemokraterna har lagt ett remissförslag till landstingsfullmäktige: besluta att utreda förutsättningar för att skapa en mötesplats för social gemenskap och språk- och kommunikationsträning för de drabbade och deras närstående, ett Afasihus i vårt landsting.

Den 7 juli kunde man läsa en artikel på Jönköpings Posten, där Socialdemokraterna berättade om remissförslaget. Veckan därefter skickade arbetsutskottet en insändare för att förtydliga styrelsens intentioner.

Artrikel i JP inrättas Afasihus

Artikel i JP Afasiföreningen

 

Strokesjuksköterska Elisabet Olsson och överläkare Paraskevas Vadevoulis föreläste om stroke vid ett möte i samverkan mellan Höglandets Afasiförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs artikeln: Smålands tidningen den 25 september 2014

 

GOD JUL med språkkören i Nässjö

01 Spår 1 Hosianna

02 Spår 2 Tomtarnas julnatt

03 Spår 3 Stilla natt

04 Spår 4 Staffansvisan

05 Spår 5 O helga natt

07 Spår 7 Tomten

Språkkören önskar

God Jul

&

Gott Nytt År

 

Nystart i Höglandet

Måndagen den 2 december 2013 hade vi årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö. En ny styrelse valdes:

Bob Lindblom, ordförande

Irene Leander, sekreterare

Leif Sommansson, kassör

Carl-Johan Bromander

Marianne Broman

 

Skype-kurs i Södra Vätterbygdens lokalförening, våren 2013

Skype__jönköping

Eva Allemark, logoped, har jobbat med ett projekt på Hjälpmedelcentralen. Då kom tanken att man ska använda Skype som ett kommunikationsmedel. En grupp bestående av Karin Zätterman och Eva Allemark samt en från Vuxenskolan åker till lokalföreningarna för att informera.

Kursen startade i Jönköping våren 2013 och har träffats två gånger. Det blev två uppföljningar på hösten. Deltagarna har fått ladda ner Skype. Man har fått lägga till kontakter, och träna med att kommunicera med varandra via Skype. Det har varit 10 deltagare i kursen.

Kursen är nu avslutad och deltagarna var mycket nöjda!