Styrelse

Styrelsen i Jönköpings län 2022:

Ordförande vakant

Olle Nieminen, 070-589 68 97

Yvonne Svensson, 070-928 62 06

Katarina Brand, 070-522 07 96