Den 20 maj 1979 samlades ett 50-tal intresserade i matsalen på Arbetsvårdsinstitutet i Jönköping för att bilda Afasiföreningen i Jönköpings län. Den som tog initiativet var Gerd Ottosson, logoped och hon blev första ordföranden.

Under åren har man haft träffar, utflykter och läger med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. Så småningom ökade man på med lokalföreningar. Under många år har man drivit Mötesplats Afasi/Prova På Rum, med verksamhet för att ge personer med afasi möjligheten att behålla och utveckla sin kommunikationsförmåga. Av olika skäl bedriver vi inte längre Prova På-rum.

Vi vill utveckla utbudet av gemensamma och egna aktiviteter.

Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Afasiföreningen i Jönköpings län.
Medlemsavgift 2022: 300 kr/medlem och 400 kr/familj, bankgiro 5411-9383.

Bli medlem