Södra Vätterbygdens Afasiförening

Södra Vätterbygdens Afasiförening har sitt säte i Jönköping med omnejd. Föreningen anordnar många aktiviteter för personer med afasi och anhöriga och har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt:
Ordförande Eva Brattkull
e-post: e.brattkull@gmail.com
Telefon: 076 -870 14 86 eller 036-505 24