Afasi är en språkstörning som kan uppstår efter en förvärvad hjärnskada och som kan drabba människor i alla åldrar.

Varje år får mellan 8.000 – 10.000 personer afasi.

Av dessa är cirka 35 procent, eller drygt 4.000 personer, i yrkesverksam ålder.

Orsaken till afasi
Det kan ofta vara en stroke som är orsaken till afasi.

Stroke i sin tur orsakas av en hjärninfarkt (blodpropp) eller en hjärnblödning.

Även traumatiska skador, såsom exempelvis trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld kan orsaka afasi.

Konsekvenser
Afasi är en dold funktionsnedsättning och innebär att den språkliga förmågan har påverkats.

Den språkliga förmågan behöver vi för att kunna kommunicera med vår omvärld.

Den som har afasi har varierande svårigheter att förstå, tala, läsa och/eller skriva. Även förmågan att räkna kan ha påverkats.

En person med afasi kan ha svårigheter med att:
– komma på ord och kan förväxla ord
– formulera meningar när han eller hon talar eller skriver
– läsa ord, meningar och text
– förstå långa och krångliga meningar.