Karlstad Resurscentrum

Mötesplats Afasi vid Karlstad Resurscentrum
Rosenbadsgatan 2
652 26 Karlstad

Handledare: Linda Berg

e-post: info@afasivarmland.se
Telefon: 054-21 90 01
Mobil: 076-1002252

Öppet:
Tisdagar 9-12