Långa och korta kurser

Det finns flera folkhögskolor runt om i landet som har kurser för personer med afasi. En del kurser är långa och pågår från ett till tre år. Andra kurser är korta och kan pågå några dagar eller veckor.

Länk till Folkhögskolor som har kurser för personer med afasi