Talknuten södra

Talknuten södra är en lokalförening för barn, unga och vuxna med språkstörning och deras föräldrar.

Talknuten södra vill sprida kunskap om språkstörning och skapa nätverk för föräldrar och barn som kan dela sina erfarenheter och upplevelser av språkstörning. Föreningen är verksam i Skåne.

Styrelsen i Talknuten södra består av föräldrar som har barn med språkstörning i olika åldrar.

Årsmöte med föreläsning 19 april

Den 19 april klockan 18.00 – 19.30 ordnar Talkutens södra ett digitalt årsmöte med föreläsning av Skollogopeden Jenny Hillborn från Malmö stad. Läs mer här

Anmälan till Talknutens södras ordförande Cristina Gottfridsson senast 9 april 2021.

e-post Cristina Gottfridsson

Talknuten södra planerar fler digitala föreläsningar under våren. Håll utkik på denna sida och på Talknutens Facebooksida.