Vårdteam

De vårdteam eller stroketeam som ofta finns inom landstinget