Afasidagen

Den europeiska Afasidagen uppmärksammas den 10 oktober varje år.

Afasiförbundet uppmärksammar den 10 oktober genom att lyfta fram en särskild intressepolitisk fråga. Vid årets Afasidag uppmärksammas rehabilitering och ojämlikheten som är i vården vid afasi och stroke.

I Sverige uppmärksammas Afasidagen ofta hela den angränsande veckan till den 10 oktober med olika evenemang. I Europa används hela oktober av afasiorganisationer för att skapa medvetenhet om vad afasi är och innebär.

I afasiföreningarna runt om i landet genomförs många olika intressepolitiska aktiviteter som kan uppmärksammas av lokala medier.

Afasidagen 2018

Afasidagen 2017

Afasidagen 2016

Afasidagen 2015

Afasidagen 2014

Afasidagen 2013