Begriplig text

Dyslexiförbundet driver Arvsfondsprojektet Begriplig text i samarbete med Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet samt FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Språkrådet och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier är också samarbetspartners. 

Projektet inleddes hösten 2016 och är treårigt. På webben www.begripligtext.se publiceras fakta och bloggar om hur texter kan göras mer begripliga. Projektet arbetar också med det utvidgade textbegreppet, det vill säga att det finns olika sätt att läsa eller ta del av en text.

www.begripligtext.se