Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet
2014-06-27 kl. 11:51

DörröppnareEndast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för
delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet,
visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan
regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara
möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på
en myndighet och att besöka den.

Fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat
i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter
uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar,
polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport

 
Beslut om bristande tillgänglighet som diskriminering
2014-06-25 kl. 06:46

sveriges riksdagRiksdagen har fattat beslut om att bristande tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form
av diskriminering i diskrimineringslagen med vissa undantag. 
Företag som har mindre än tio anställda, och som inte är verksamma
inom hälso- och sjukvård, omfattas inte av diskrimineringsförbudet. 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot riksdagens beslut.
Lagen införs från den 1 januari 2015. 

Länk till riksdagens beslut

 
Afasiförbundet och Tisdagsaktionen i manifestation
2014-06-23 kl. 11:19

Manifestation inför riksdagsdebatt 23 juni 2014Afasiförbundet och Tisdagsaktionen samlades idag utanför
Riksdagen i en manifestation klädda i svart. I eftermiddag
sker riksdagsdebatten om regeringens lagförslag om bristande
tillgänglighet som ny diskrimineringsgrund. Imorgon fattas beslut.
Lagförslaget innehåller flera undantag som inte accepteras av
funktionshinderrörelsen. Undantagen måste bort så att alla i
samhället kan vara delaktiga!

Följ riksdagsdebatten via webb-tv

 
Inspirationskurs för yngre med afasi
2014-04-22 kl. 10:24

HöstlövVälkommen till Afasiförbundets inspirationskurs för yngre
med afasi den 27-29 oktober. Kursen riktar sig till dig som
har afasi och är mellan 20-50 år och antingen är engagerad
i någon av våra föreningar eller kan tänka dig att bli det.
Gör din anmälan innan den 8 augusti. 

Länk till inbjudan och anmälan till inspirationskurs för yngre

 
Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Telefon 08-54 56 63 60
Kontakta oss!
Webb:Afasi.se