Talknutens kollo samlade barn och ungdomar
2014-08-19 kl. 19:35

Gruppbild Kollo 2014v2Talknuten har haft sitt sjunde kollo i rad för barn och ungdomar med språkstörning. Tillsammans med ledare samlades 15 barn och ungdomar på Domaruddens friluftsgård utanför Åkersberga i Stockholms län.
Det var fyra härliga dagar med mycket glädje och skratt. Kommentarer från deltagarna själva;
"Man får nya vänner och alla är som en själv" 
"Lite läskigt i början sen bara roligt"

 
De flesta partier vill förändra rehabiliteringskedjan
2014-08-18 kl. 14:13

Logga HandikappförbundenHandikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera
framöver i fem frågor som är viktiga för människor med
funktionsnedsättning. Den första frågan handlar om rehabilitering.

På enkäten svarade de flesta partier att de är villiga att förändra
rehabiliteringskedjan så att ingen blir av med sin sjukpenning utan
att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser.

Länk till mer information och partiernas svar

 
Brist på kognitiva hjälpmedel för elever med särskilda behov
2014-08-04 kl. 08:54

hand-som-drar-med-en-apparat-over-en-boksidaDen svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma
och stödja elever med särskilda behov. Det är ett stort misslyckande
när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen.

Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl
är att många elever har kognitiva svårigheter. Med kognitiva hjälpmedel i skolan skapas bättre förutsättningar för eleverna att
nå målen. 

Det skriver Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber och 
Talknutens ordförande Ann Ander i en debattartikel tillsammans 
med andra funktionshinderorganisationer. 

Läs hela debattartikeln i Skolvärlden

 
Inspirationskurs för yngre med afasi
2014-04-22 kl. 10:24

HöstlövVälkommen till Afasiförbundets inspirationskurs för yngre
med afasi den 27-29 oktober. Kursen riktar sig till dig som
har afasi och är mellan 20-50 år och antingen är engagerad
i någon av våra föreningar eller kan tänka dig att bli det.
Gör din anmälan innan den 8 augusti. 

Länk till inbjudan och anmälan till inspirationskurs för yngre

 
Oklart vad som hjälper vid dyslexi
2014-08-15 kl. 13:30

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering,
har sett över vilka pedagogiska metoder som hjälper
vid läs- och skrivsvårigheter orsakade av dyslexi.
Utöver att ljuda bokstäver är det oklart vad som fungerar.

Länk till inslag i Sveriges Radio

 
Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Telefon 08-54 56 63 60
Kontakta oss!
Webb:Afasi.se