Namninsamlingen gav över 6000 namn
2014-04-11 kl. 09:12

NamninsamlingAfasiförbundet har fått in 6272 namn i vår namninsamling för att
fler logopeder som arbetar med afasi ska anställas i landsting och
kommuner!

Tack för ett fantastiskt engagemang till alla som varit
ute med namnlistor och tack till alla som skrivit på! Afasiförbundet 
har skrivit till socialminister Göran Hägglund och bett att få lämna
över namninsamlingen till honom.

 
Tisdagsaktionen utanför Riksdagen
2014-04-08 kl. 09:12

Tisdagsaktionen 8 april m Göran HägglundTisdagsaktionen samlades återigen på mynttorget utanför
Riksdagen. Där diskuterade tisdagsaktionen med
riksdagsledamöter om undantagen i regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering. En heltäckande
lagstiftning behövs! Socialminister Göran Hägglund var en av ministrarna som stannade till för att prata om lagförslaget.

Länk till propositionen "Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering" på lättläst

 
Livsstilsförändrande metod kan minska risken för stroke och ohälsa
2014-04-08 kl. 06:15

imagesSG37QMSEMer än var tionde kvinna i Göteborgsområdet får någon gång
i livet av en stroke. Det visar resultat från den omfattande Kvinnostudien vid Göteborgs universitet. Forskarna har också
med framgång provat en metod där patienter som söker till vårdcentraler uppmuntras till förebyggande livsstilsförändringar.

Länk till avhandling "Life style intervention in primary care and aspects on stroke prevention"

 
Vårdanalys rapport om apoteksomregleringen, vårdvalet, vårdgarantin och kömiljarderna
2014-04-01 kl. 09:35

VårdanalysMyndigheten för vårdanlays har kommit med sin slutrapport 
"Låt den rätte komma in - Hur har tillgängligheten påverkats
av apoteksromregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och 
kömiljarden? 

Vårdanalys bedömning är bland annat att reformerna har främjat tillgängligheten för en majoritet av befolkningen, men för vissa
har förbättringarna varit små eller inga alls. Reformerna har också syftat till att stärka patienternas ställning, men förutsätter att individen har förmågan att utnytta de nya möjligheterna. 

Länk till Vårdanalys rapport

 
Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Telefon 08-54 56 63 60
Kontakta oss!
Webb:Afasi.se