Föreningshandboken


Föreningshandboken

Välkommen till Afasiförbundets
föreningshandbok på klarspråk

Föreningshandboken är inte någon fysisk bok utan finns endast på webbplatsen www.afasi.se/foreningshandbok Det gör att texten kan läsas med talsyntes.

Handboken är framtagen av Afasiförbundet och bearbetad till klarspråk av Erika Wermeling/Brödtext.

Under arbetet med föreningshandboken har vi fått synpunkter av en testpanel bestående av föreningsaktiva med afasi och språkstörning/DLD. Trots det vet vi att en del med afasi och språkstörning ha svårt att läsa boken. Texten blir för lång, det blir för mycket information eller för abstrakt. Till dessa föreningsaktiva måste vi hitta andra sätt att nå ut med föreningskunskap.

Kontakta gärna vår Föreningsutvecklare Anna Nilsson om du vill ha stöd.

e-post: anna.nilsson@afasi.se eller telefon 08-545 663 66.

Skriv ut sidan i pdf-format

© Afasiförbundet i Sverige, 2018 och 2021