Föreningshandboken

Afasiförbundet har tagit fram en
föreningshandbok bearbetad till klarspråk.

Föreningshandboken är inte någon bok utan finns på
webbplatsen www.afasi.se. Det gör att texten kan läsas
med talsyntes.

Handboken är framtagen av Afasiförbundet och
bearbetad till klarspråk av företaget Brödtext.

Under arbetet med föreningshandboken har vi fått
synpunkter av en testpanel bestående av föreningsaktiva
med afasi och språkstörning. Trots det vet vi att en del
med afasi och språkstörning inte kan läsa boken. Texten
blir för lång, det blir för mycket information och för
abstrakt.

Hoppas att föreningshandboken kommer till användning
i våra afasi- och talknutenföreningar!

Skriv ut sidan i pdf-format

© Afasiförbundet i Sverige