Årsmöten

Läs sammanfattning

På föreningarnas årsmöte bestämmer
medlemmarna vad som ska hända i föreningen.

Årsmötet beslutar vad styrelsen ska göra under
året. Alla medlemmar får en inbjudan till årsmötet.

Det står i föreningens stadgar vilka frågor som
ska tas upp på årsmötet.

De här är de viktigaste:
• Rapport från styrelsen om vad som hänt under året.
• Förslag från medlemmar. Förslagen kallas motioner.
• Planering och budget för nästa år.
• Val av en ny styrelse.

Det finns regler för hur mycket personerna som
kommer till årsmötet får bestämma:

Medlemmarna – har rätt att säga vad de tycker om
olika förslag och att komma med egna förslag. De har
rätt att rösta på förslagen.

Styrelsen – får rösta om nästan allt. Men inte om
föreningens rapport om vad som hänt i verksamheten
och ekonomin under förra året. De får inte heller rösta
på om de tycker att styrelsen gjort ett bra jobb förra
året. Den punkten heter ansvarsfrihet.

Revisorer och de som arbetar på föreningens kansli
får säga vad de tycker och komma med egna förslag.
Men de får inte rösta.

Alla andra – får säga vad de tycker. Men de får inte
komma med egna förslag och inte rösta.

Lokalföreningarna ska ha årsmöte före den 15 mars
varje år. Länsföreningarna ska ha årsmöte före den
30 april varje år. Styrelsen bestämmer var årsmötet
ska vara någonstans.

Före eller efter årsmötet kan föreningen göra något
trevligt med medlemmarna. Det kan vara en föreläsning,
middag eller underhållning.

Föreningens verksamhetsår
Verksamhetsåret för läns- eller regionföreningarna och
lokalföreningarna är samma som ett vanligt år, från den
1 januari till den 31 december.

 

© Afasiförbundet i Sverige