Medlemskap

Läs sammanfattning

Det är medlemmarna som tillsammans är
Afasiförbundet.
Utan medlemmarna skulle
inte Afasiförbundet finnas. Alla är välkomna
som medlemmar.

De här personerna kan bli medlemmar i
Afasiförbundet:
• Personer som har afasi eller språkstörning.
• Anhörig till någon med afasi eller språkstörning.
• Andra som är intresserade av vad Afasiförbundet
gör och vill stödja förbundet.

Det finns två slags medlemskap:
• Enskild medlem
• Familjemedlem

Enskild medlem – är en person som har afasi
eller språkstörning, som är anhörig eller en annan
person som vill stötta föreningen.

Medlem som familj – är en familj med minst två
personer. Partners eller gifta som bor på olika adresser
kan vara medlem som familj. Men vuxna barn som bor
på annan adress kan inte vara det.

Medlemmarna är med i Afasiförbundet på två nivåer:
• På riksnivå i Afasiförbundet.
• I en lokalförening eller länsförening om det inte
finns någon lokalförening.

Medlemmarna är med i föreningen som ligger närmast
där de bor. Men det går också att välja en annan förening.

Så blir du medlem

Vill du bli medlem? Kontakta Afasiförbundet!
• Via Afasiförbundets webbplats.
• Ring eller skicka e-post till Afasiförbundets kansli.

Medlemmen betalar in medlemsavgiften till
Afasiförbundet. Afasiförbundet skickar ett välkomstbrev
med information. Föreningen får information om nya
medlemmar en gång i månaden. Det kallas central
uppbörd av medlemskap.

Den som blir medlem under sista kvartalet (oktober,
november eller december) räknas som medlem under
hela nästa år. Medlemmar som går med i Afasiförbundet
tidigare, till exempel i augusti, betalar ny medlemsavgift
nästa år.

Medlemsavgift

Varje förening bestämmer vilken avgift medlemmarna
ska betala. Det finns ingen bestämd avgift för hela
Afasiförbundet. Det är Afasiförbundets kansli som
skickar ut inbetalningskort och eventuella påminnelser
om medlemsavgifterna.

Förbundsavgift per medlem

Det här händer med medlemsavgiften:
• Pengarna som medlemmarna betalar går först till
Afasiförbundet.
• Afasiförbundet tar ut en avgift för enskilda
medlemmar och för medlemmar som familj. Det
kallas förbundsavgift.
• En del läns- och regionföreningar tar också ut
en avgift.
• Resten av medlemsavgiften går till lokalföreningen.

Kongressen bestämmer hur stor förbundsavgift som
ska gå till Afasiförbundet på riksnivå.
En gång i månaden får läns- och regionföreningarna
och lokalföreningen utbetalning av ”sin” del av
medlemsavgiften som kommit in.

Vad får medlemmar?

Alla är välkomna att bli medlem i Afasiförbundet.
Som medlem stöttar du förbundets arbete för barn,
unga och vuxna som har afasi eller språkstörning
och anhöriga. Du bidrar till en god sak.

Som medlem får du träffa andra personer med afasi
och språkstörning och som är anhöriga. Medlemmarna
delar erfarenheter med varandra. De arbetar också
intressepolitiskt för att påverkar politiker så att fler
ska få kunskap om afasi och språkstörning och hur
det är att leva med det.

Medlemmar inom Afasiförbundet får:
• Medlemstidningen Tidningen Afasi. Enskilda
medlemmar får varsin tidning. Medlemmar som
familj får en tidning tillsammans.
• Informationsmaterial
• Försäkring under tiden det är aktiviteter i förbundet
eller föreningen som medlemmen är med på.
• Vara med på aktiviteter på Mötesplats Afasi om det
finns en sådan i föreningen. I en del föreningar har
mötesplatsen ett annat namn.
• Träffa andra och utbyta erfarenheter.
• Vara med på föreningens aktiviteter, föreläsningar
och resor.
• Påverka politiker, myndigheter och andra
organisationer i olika frågor som är viktiga för
personer med afasi och språkstörning och för anhöriga.
Till exempel bättre hälso- och sjukvård, rehabilitering
hela livet, habilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad,
universell utformning, skola och utbildning.

© Afasiförbundet i Sverige