Kommunikation

Marknadsföring och information

Läs sammanfattning

Afasiförbundet och föreningarna sprider
information om vad afasi och språkstörning är.

Afasiförbundet och föreningarna informerar
också om vad Afasiförbundet arbetar med.

Förbundet och föreningarna arbetar
intressepolitiskt för att påverka politiker i
frågor som är viktiga för personer med afasi
och språkstörning och för deras anhöriga. Om
fler får kunskap så kan stödet till personer bli
bättre.

Afasiförbundets webbplats

Afasiförbundets webbplats har adressen
www.afasi.se.

Det här är en del av det som finns på
webbplatsen:
• Information om vad Afasiförbundet gör.

• Adress, telefonnummer och e-postadresser
till föreningarna och till Mötesplats Afasi.

• Information om afasi och språkstörning.

• Information om Afasiförbundets arbete för
att påverka politiker.

• Information om rättigheter.

• Nyheter för personer med afasi och
språkstörning och för deras anhöriga.

På webbplatsen kan du beställa olika slags
information från förbundet. Det går också att
ge pengar till Afasifonden eller till Afasiförbundet.

Det finns tidningsartiklar som handlar om
Afasiförbundet och föreningarna under rubriken
”Press”. Berätta gärna för Afasiförbundets kansli
om du eller din förening varit med i tidningen, radio
eller tv. Kansliet lägger ut en länk till texten eller
programmet på webbplatsen.

Det går att få texten på webbplatsen uppläst.
Dokument i pdf och word går också att få upplästa.

Föreningar har egna webbplatser

På kongressen 2015 togs beslut om att förbundet
skulle ta fram en webbmall för förbundets
föreningar. Webbmallen är framtagen för att passa
både föreningar som har mycket egen information
och de som har mindre.

Flera föreningar använder webbmallen och har
fått hjälp av Afasiförbundets kansli med att lägga
in information.

Logotype

Afasiförbundet har en logotype, en symbol för
att andra ska känna igen förbundet och veta att
det finns. Det finns också logotyper för läns- och
regionföreningarna och för lokalföreningarna
(se exempel nedan).

Det är viktigt att logotypen finns med i all
information som föreningen har. Till exempel
i inbjudningar till medlemsaktiviteter,
verksamhetsberättelser, dagordningar och
protokoll. Har din förening inte någon logotype?
Kontakta då Afasiförbundets kansli.

Afasiförbundets slogan 

Afasiförbundets budskap är: ”Vi vägrar vara tysta!”.
Det kallas slogan. Afasiförbundet vill att det
budskapetska stå på allt material i föreningen.
Då sprids Afasiförbundet budskap till andra.

Sloganen är en bildfil på samma sätt som
logotypen. Kontakta Afasiförbundets kansli för
att få den.

Material

Det finns olika material om afasi och
språkstörning på Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se under rubriken ”Butik”.

Fyll i ett formulär om vad du vill ha för material
så skickar Afasiförbundet det till dig. Det går
också att ringa eller skicka e-post till
Afasiförbundets kansli för att beställa.

Läs mer om förbundets material. 

Afasiförbundets nyhetsrum

Afasiförbundet har ett nyhetsrum, en sida,
på internet. Där publicerar förbundet alla
pressmeddelanden och blogginlägg. På
Afasiförbundets webbplats www.afasi.se
under rubriken ”Press” finns nyheter om afasi
och språkstörning.

Facebook-grupper

Afasiförbundet har två officiella Facebook-grupper.
En är öppen för alla och en är Talknutens grupp
som är inriktad på språkstörning. Det finns också
flera slutna grupper på Facebook. Du hittar
grupperna om du söker på Afasiförbundet eller
Talknuten på Facebook.

Youtube

Afasiförbundet lägger ut videoklipp på Youtube.
Du hittar videoklippen om du söker Afasiförbundet
på Youtube. Alla föreningar och medlemmar får gärna
skicka in korta videoklipp till Afasiförbundets kansli.
Kansliet lägger ut dem på Youtube.

© Afasiförbundet i Sverige