Om Afasiförbundet

Det här är Afasiförbundet

Afasiförbundet i Sverige arbetar för barn, unga
och vuxna som har afasi eller språkstörning.

Familj och släktingar, anhöriga, kan också vara
med i förbundet.

Afasiförbundet är en ideell och demokratisk
organisation. 
Förbundet stödjer inte något enskilt
parti eller någon religion. Grunden för Afasiförbundets
arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Förbundet menar att alla
människor har lika värde.

Talknuten är en del av Afasiförbundet. Talknuten
arbetar med barn, unga och vuxna som har medfödd
språkstörning och deras anhöriga. Afasiförbundet
arbetar för att påverka politiker, myndigheter och
andra organisationer på riksnivå.

De här tre områdena arbetar Afasiförbundet med:

• digital delaktighet
• rehabilitering hela livet
• skola och utbildning

Vi vill att samhället ska fungera för alla, vara universellt
utformat och tillgängligt.

Afasiförbundet sprider information för att ge samhället
mer kunskap om afasi och språkstörning/DLD. Afasiförbundet följer, och stödjer, även forskningen om afasi och språkstörning/DLD.

© Afasiförbundet i Sverige