Driva förening

Föreningsstöd

Läs sammanfattning

Afasiförbundet har en föreningsombudsman.
Föreningsombudsmannen arbetar med att ge stöd
till föreningarna så att de kan utvecklas och arbeta
bättre.

Det finns information, tips och mallar för olika
dokument till föreningarna på Afasiförbundets
webbplats www.afasi.se under rubriken
”Föreningsstöd”.

Regionala föreläsningar
Afasiförbundet har föreläsningar i olika regioner i
Sverige. Det är ett sätt att stötta föreningarna och
att locka nya medlemmar. De regionala
föreläsningarna är till för att sprida kunskap om
afasi och språkstörning.

På föreläsningarna är det viktigt att berätta vad
medlemmarna får om de är med i Afasiförbundet.
Till exempel att föreläsningen är gratis för
medlemmar men kostar pengar för de som inte
är medlemmar.

Föreningarna har också egna föreläsningar som
de arrangerar själva.

Föreningsutbildning
Utbildning är också ett sätt att utveckla föreningarna.
Afasiförbundet har gjort ett förslag till utbildning
som föreningarna kan använda.

Tanken är att föreningarna i ett län eller en region
samarbetar och har utbildningen tillsammans.
Föreningarna delar med sig av sina erfarenheter
till varandra. De kan komma på nya idéer
tillsammans eller nya aktiviteter.

Utbildningen sker i dialog mellan föreningarna.
Innehållet beror på vad föreningarna behöver och
vill utveckla. Afasiförbundet hjälper till att göra
program för utbildningen, tillsammans med läns-
eller regionföreningen och lokalföreningarna.

Minst två personer från varje förening ska vara med
på utbildningen. Det är bra om de personerna sitter i
föreningens styrelse. Då kan de hjälpas åt så att det
som sägs på utbildningen verkligen händer i
föreningen. De kan göra en handlingsplan tillsammans.

Starta förening
En förening startas av personer med afasi eller
språkstörning eller som är anhöriga. De vill arbeta
tillsammans för att livet ska bli bättre för personer
med afasi och språkstörning och för deras anhöriga.

Det finns information, tips och mallar för olika
dokument till föreningarna på Afasiförbundets
webbplats www.afasi.se under rubriken
”Föreningsstöd”. Där finns bland annat mallar
för styrelsemöten och årsredovisningar.

Afasiförbundet ger stöd till de som vill starta en
lokalförening. Afasiförbundet vill också att de läns-
och regionföreningar som inte har någon lokalförening
ska starta en lokalförening.

Olika slags föreningar
En lokalförening bildas när det inte finns någon
förening som tillhör Afasiförbundet på orten eller i
regionen.

En läns- eller regionförening bildas när det redan
finns en eller flera lokalföreningar i länet. Läns- eller
regionföreningen håller ihop lokalföreningarna, som
ett paraply.

Afasiförbundet håller ihop läns- och regionföreningarna
som ett paraply.

Lokalföreningar
Lokalföreningarna arbetar i kommunen där den finns.
Personerna i föreningen påverkar kommunens politiker
så att situationen för personer med afasi och språkstörning
och för deras anhöriga blir bättre.

Lokalföreningen har nära kontakt med medlemmarna.
Föreningen ordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag,
utbildningar och utflykter. Lokalföreningar kan driva
Mötesplats Afasi (som också kan ha ett annat namn)

Om det inte finns någon läns- eller regionförening i
området så kan lokalföreningen också arbeta med
frågor som har med landstinget och regionen att göra.

Läns- och regionföreningar
Läns- och regionföreningarna arbetar inom länet eller
regionen. Föreningen påverkar politikerna i landstinget
eller regionen så att situationen för personer med afasi
och språkstörning och för deras anhöriga blir bättre.

Läns- eller regionföreningen håller kontakt med
lokalföreningarna i länet. Föreningen kan också ha
aktiviteter för alla medlemmar i länet eller regionen.

Om det inte finns en lokalförening i någon av
kommunerna i länet eller regionen så kan föreningen
också arbeta med frågor i kommunen.

Läns- eller regionföreningen kan ha ansvar för
Mötesplats Afasi (som också kan ha ett annat namn)
om det finns någon sådan i området.

Det är läns- eller regionföreningen som bestämmer
vilka personer som ska vara ombud på Afasiförbundets
kongress. Ordföranden i läns- eller regionföreningen
är med på ordförandemötet. Ordförandemötet är varje år
som det inte är kongress.

© Afasiförbundet i Sverige