Material

Det finns olika material om afasi och
språkstörning på Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se under rubriken ”Butik”.
Fyll i ett formulär om vad du vill ha för material
så skickar Afasiförbundet det till dig. Det går också
att ringa eller skicka e-post till Afasiförbundets
kansli för att beställa.

Informationsbroschyrer

Afasiförbundet har informationsbroschyrer
som beskriver vad afasi och språkstörning är
på ett tydligt och enkelt sätt. De handlar om vad
Afasiförbundet och Talknuten arbetar med och
hur en kan bli medlem. På baksidan finns
information i kortversion. Där finns också en
ruta där föreningar kan lägga in sina egna
kontaktuppgifter. Broschyren är gratis, men
föreningarna betalar för portot. Använd
broschyrerna och sprid dem till så många som
möjligt.

Exempel på profilmaterial

Afasiförbundet har också annat material som
visar förbundet arbetar med. Det finns till exempel
flygblad med information om afasi, tröjor, tygkassar
och reflexer. Det är bra att dela ut till medlemmar
och andra som är intresserade.

Beställning av material

Beställ materialet på Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se under rubriken ”Butik”. Där finns
en lista med Afasiförbundet material. Det går
också bra att mejla eller ringa Afasiförbundets
kansli på info@afasi.se eller 08-545 663 60.

Tidningen Afasi

Tidningen Afasi är Afasiförbundet och Talknutens
tidning för medlemmar. Den kommer ut fyra gånger
per år. Tidningen skickas ut till alla medlemmar som
finns i Afasiförbundets medlemsregister. Tidningen
skickas också ut till alla föreningar. Lokalföreningar
får en tidning var och länsföreningarna som mest
tio tidningar. Andra personer och föreningar kan
prenumerera på tidningen.

Tidningen Afasi skriver om aktuella ämnen och
vad som händer i politiken i frågor som är viktiga
för personer med afasi och språkstörning och för
deras anhöriga.

Lyssna på Tidningen Afasi
Det går att lyssna på Tidningen Afasi. Alla nummer
finns som ljudfil på Afasiförbundets webbplats och
som taltidning på CD-skiva. Taltidningen är gratis.
Kontakta Afasiförbundets kansli för mer information.

Nyhetsbrevet Afasi

Afasiförbundets nyhetsbrev heter ”Nyhetsbrevet Afasi”.
De som är intresserade kan prenumerera på
Nyhetsbrevet Afasi via Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se. Det går att sluta prenumerera på
nyhetsbrevet.

Rollup

Afasiförbundet har tre olika rollups. Föreningarna
kan beställa dem och få dem med sin egen logotype
och kontaktuppgifter. En rollup är ett bra sätt att
sprida information om föreningen. Föreningen kan
använda den på Afasidagen eller andra konferenser
och utställningar. Kontakta Afasiförbundets kansli för
pris och mer information.

 

© Afasiförbundet i Sverige