Skänka gåva

Ge gåva till Afasiförbundet

Sammanfattning
• Du kan ge pengar till Afasiförbundets arbete.

• Du kan också ge pengar till Afasifonden. Fonden ger
stöd till människor med afasi.

• Ge en gåva på Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se. Du kan också kontakta Afasiförbundets
kansli.

Du kan ge pengar som gåva till Afasiförbundets
aktiviteter eller intressepolitiska arbete. Du kan
också skänka en gåva till Afasifonden. Afasifonden
ger stöd till människor med afasi och betalar pengar
till forskning.

Det finns två sätt att ge en gåva till Afasiförbundet
eller Afasifonden:
• Gå in på Afasiförbundets webbplats www.afasi.se.
• Kontakta Afasiförbundets kansli.

Den som ger en gåva får ett tackkort med posten.

Betala gåvan till Bankgiro nummer 5666-8726 eller
Swishkonto nummer 123 576 32 7.

Afasifonden
Afasifonden finns till för personer som har afasi.
Afasifonden ger stöd till människor med afasi.
Fonden betalar också pengar till forskning om metoder
som kan hjälpa personer med afasi inom rehabilitering.

Afasifonden har en styrelse. Styrelsen bestämmer hur
pengarna i fonden ska användas. Det är tre personer i
styrelsen. Afasiförbundets styrelse bestämmer vilka som
ska sitta i fondens styrelse.

Sök pengar från Afasifonden
Vill du söka pengar från Afasifonden? Skriv ett brev
om varför och vad pengarna ska användas till. Skicka
det till Afasiförbundets kansli.

Det går att söka pengar från Afasifonden under hela året.

 

© Afasiförbundet i Sverige