Skapa delaktighet

Läs sammanfattning

Alla medlemmar ska kunna vara delaktiga i
det som föreningen gör.

Föreningarna behöver tänka på vad medlemmarna
behöver för att kunna vara med på sina villkor. Det
är att visa respekt för varandra och att ta hänsyn till
varandra. Det gör också medlemmarna intresserade
av att vara med och fortsätta vara kvar i föreningen.

Skapa tillgängliga möten

Om möten och aktiviteter är tillgängliga så kan
medlemmarna vara delaktiga. Det är extra viktigt att
tänka på när det finns personer med afasi eller
språkstörning i föreningen. Här är några tips –
speciellt till dig som är ordförande och håller i olika
slags möten.

Ge tid
Många medlemmar kan behöva mer tid för att uttrycka
sig och visa vad de vill säga eller göra. Se till att varje
medlem får utrymme och tid att föra fram sina tankar
och idéer.

Låt alla komma till tals
Använd en ”talarpinne” vid möten, till exempel
styrelsemöten. En ”talarpinne” gör att alla får prata
utan att bli avbrutna.

Den som håller i ”talarpinnen” pratar och de andra
får inte avbryta. När personen är klar så ger hen
”talarpinnen” till någon annan. Alla ska hålla i
”talarpinnen” någon gång under mötet. Ordföraren
bestämmer i vilken ordning personerna ska prata.

Ta pauser
Ta pauser under möten och föreläsningar. Det är
många som snabbt kan bli trötta. Efter 40 till 45
minuter är det dags att ta en paus på fem till tio
minuter för att sedan fortsätta igen. Använd ett
tidshjälpmedel, till exempel ”timstocken” eller
”time timer”, för att veta hur lång tid som har gått
och när det är paus.

Hålla sig till ämnet
Prata om det ni har bestämt att ni ska prata om.
Ha en plan för vad mötet ska handla om. Det är
svårt att hänga med om några börjar prata om
något annat. Många blir trötta och kanske inte
orkar vara med på hela mötet.

Förberedda dagordningar
Skriv vad ni ska prata om vid varje punkt på
dagordningen. Då kan de som kommer på mötet
förbereda sig på vad de vill säga. Texten är också
bra att ha när ni ska skriva protokoll.

Göra sammanfattningar
Gör muntliga sammanfattningar av vad ni har
bestämt på varje punkt på dagordningen. Om alla
är överens om vad ni bestämt så behöver det inte
bli några missförstånd efteråt.

Gör skriftliga sammanfattningar om det är långa
texter på mötet. Skriv några punkter om innehållet
i texten. Det är bra för personer som har svårt att läsa.

Se till att alla är med
Vet alla på mötet vad ni pratar? Ett bra sätt är att
ställa frågor så att deltagarna får berätta. Det gör
också att personerna på mötet känner sig sedda
och delaktiga.

Hålla tider
Håll tiderna på mötet. Börja och sluta mötet den
tid som är bestämt. Om mötena ofta eller alltid
blir längre än vad ni bestämt vill deltagarna
kanske inte komma på nästa möte eller fortsätta
vara medlem i föreningen.

Variera tider för möten och aktiviteter
Ha möten eller aktiviteter i föreningen på olika
tider så att alla medlemmar kan komma någon gång.
Äldre personer kan ha lättare att träffas på dagarna.
De som arbetar kan ha lättare att träffas på kvällen
eller helgen.

 

© Afasiförbundet i Sverige