Aktiviteter

Det här kan föreningen göra
för att synas mer

• Berätta om föreningens verksamhet.
I föreningen träffar medlemmarna andra med
liknande erfarenheter. Det finns kunskap om
hur det är att leva med afasi och språkstörning.
Alla får tid och möjlighet att säga vad de tycker.
Berätta om det för andra. Då kanske de vill bli
medlemmar.

• Informera om hur det är att leva med afasi
och språkstörning och om att vara anhörig.

Medlemmar som själva har funktionsnedsättning
eller är anhörig är ofta bra på att berätta hur det
är att ha den erfarenheten. Låt dem informera om
föreningen eller ha en föreläsning. Det ger bra
kunskap och förståelse.

• Låt alla var med. Var öppen och visa att alla
människor oavsett funktionsnedsättning, etnicitet,
kön, ålder och sexualitet är välkomna i föreningen.

• Tänk på vad föreningen brukar göra och
vilka personer aktiviteterna riktar sig till
.
Kan ni göra något annat eller på något annat sätt
så att fler blir medlemmar?

• Berätta för medlemmarna att de är viktiga
för föreningen.
Stödet från medlemmar betyder
mycket för föreningen. Det gör att föreningen kan
arbeta för att det ska bli bättre för personer med
afasi och språkstörning. Det är viktigt att
medlemmarna får veta det.

• Använd budskapet ”Vi vägrar vara tysta!”.
Afasiförbundets budskap ska användas i allt
material som föreningen har. Till exempel i
inbjudningar och protokoll.

• Använd Afasiförbundets material.
Afasiförbundets informationsmaterial är till för
att fler ska få kunskap om föreningen och förbundet.
Beställ materialet på Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se.

• Berätta att föreningen vill ha fler medlemmar.
Säg och skriv att föreningen vill bli större. Då kanske
människor blir nyfikna och vill bli medlemmar.

• Påverka politiker. Bestäm någon eller några frågor
som är viktiga för föreningens medlemmar. Ta kontakt
med politiker. Skriv brev eller skrivelser, ordna möten,
gör namninsamlingar eller skriv debattartiklar till
lokaltidningar. Afasiförbundets kansli kan hjälpa till
med att skriva.

• Använd Afasidagen. Påverka politiker på Afasidagen.
Afasiförbundet har material som föreningarna kan
använda på Afasidagen. Till exempel texter att skicka
till lokaltidningarna.

• Berätta vad Afasiförbundet gör på nationell nivå.
Afasiförbundet arbetar intressepolitiskt för att påverka
politiker i frågor som är viktiga för personer med afasi
och språkstörning och för anhöriga. Förbundet arbetar
för att delaktigheten i samhället ska bli bättre, för att
rehabiliteringen ska bli bättre och för en bra utbildning
för barn, unga och vuxna med språkstörning och afasi.
På Afasiförbundets webbplats www.afasi.se finns
information om vad förbundet gör.

• Skaffa stödmedlemmar. Personer som vill stödja
föreningens arbete kan bli medlemmar, även om de
inte har afasi eller språkstörning eller är anhörig.
Tala om att det går att vara stödmedlem. Det kan vara
ett sätt att få fler medlemmar. Det är vanligt att olika
föreningar har stödmedlemmar.

• Samarbeta med professionen. Ha samarbeten
mellan föreningen och personer i olika yrkesgrupper
som träffar personer med afasi och språkstörning eller
anhöriga. Det kan exempelvis vara logopeder, pedagoger,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hemtjänstpersonal,
anhörigkonsulenter och folkhögskolor. De kanske vill
tipsa om föreningens aktiviteter. Samarbete med
professionen är också ett sätt att göra verksamheten
i föreningen bättre. De kan hjälpa föreningen att utveckla
sitt arbete och att möta medlemmarna på ett bra sätt.

• Samarbeta med andra organisationer.
Ha samarbeten med andra organisationer som vänder
sig till liknande målgrupp. Om organisationerna har
aktiviteter tillsammans så får medlemmarna fler
aktiviteter att välja mellan. Det ger en bra bild av
föreningen. Det kan också vara bra att hitta andra
organisationer som inte arbetar för personer med
funktionsnedsättning. Det kan vara föreningar för
personer med annan etnicitet än svensk. Ett samarbete
kan leda till mer mångfald i föreningarna.

• Ha tillgängliga möten. Om föreningen har tillgängliga
möten så kan alla vara delaktiga på mötena. Då kanske
fler vill vara med i styrelsen. Läs mer om det på
Myndigheten för delaktighets webbplats www.mfd.se.

• Var tydlig i kommunikationen. Se till att texten i
inbjudningar, vid möten, i protokoll, på webbplatsen
med mera är så tydlig så att alla kan ta till sig och
förstå vad som står där. Många medlemmar i
föreningen har nedsatt läsförmåga och språkförståelse.
Några tips: Skriv det viktigaste först. Skriv inte för
långa texter. Använd heller inte ironi i texterna.
Skriv vad du menar, inte budskap ”mellan raderna”.
Gör sammanfattningar i punktform.

 

 

© Afasiförbundet i Sverige