Sammanfattning Bilda förening

Sammanfattning
• En förening startas av de som vill arbeta
tillsammans med frågor om afasi eller språkstörning.

• Årsmötet bestämmer vad föreningen ska göra. På
årsmötet väljs styrelsen i föreningen. Före årsmötet
gör styrelsen en sammanställning över året med årets
aktiviteter, ekonomisk berättelse och revisorsintyg .

• I en styrelse har ledamöterna olika uppgifter och
roller.

Vill du gå tillbaka till tidigare sida? Klicka på pilen
högst upp i menyn.