Sammanfattning Afasidagen

Sammanfattning
• Den 10 oktober varje år är det Afasidagen.
Då informerar Afasiförbundet och föreningarna
om afasi.

• Föreningarna kan få bidrag för att göra något
speciellt på Afasidagen.

• Föreningen kan utse en Afasivän. Det är någon
som gjort något bra för föreningen.

Vill du gå tillbaka till tidigare sida? Klicka på pilen
högst upp i menyn.